Web Style

ავტორიზაცია/რეგისტრციაპარტნიორები და დონორები

სტატისტიკა

ძვირფასო მეგობრებო

თუ თქვენ სარგებლობთ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით, შესაბამისად სამედიცინო პოლისით და გსურთ გაიგოთ მეტი ინფორმაცია, გაქვთ შეკითხვები, შეგექმნათ პრობლემები სამედიცინო მომსახურების კუთხით გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე

8 90 557-266, 8 22 359-524 ან მოგვმართეთ მისამართზე მაზნიაშვილის ქ. 23.

სამუშაო დღეები 10.00-18.00

თქვენ კვალიფიციურ კონსულტაციას გაგიწევენ და მიიღებთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაციებს.

პროექტი ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს სოციალური ტრანსფორმაციის პროგრამის (მატრას) ფინანსური მხარდაჭერით

პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით PDF ამობეჭდვა E-mail

პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნითქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიურ-სოციალური მდგომარეობის გამო მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რის გამოც მათ ხელი არ მიუწვდებათ ჯანდაცვის მომსახურეობაზე. ყოველივე ამის გამო დარღვეულია საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნები, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ყველა მოქლაქისათვის ჯანმრთელობის დაცვა ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე ხელისუფლებამ 2006წლიდან დანერგა ჯანდაცვის ახალი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევას. პროგრამის დასაფინანსებლად ყოველწლიურად იზრდებოდა ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები და 2010 წელს მან შეადგინა 159 445 000 ლარი.; შესაბამისად იზრდებოდა დაზვეულთა რაოდენობა. 2010 წლის 1 მარტისათვის ქ.თბილისში მათმა რაოდენობამ (შემდგომში ბენეფიციარები) შეადგინა 93 450 ადამიანმა, სულ 36 500 ოჯახი.

მთავრობის მიერ განხორციელებულმა პროგრამამ გარკვეულწილად შესაძლებელი გახადა რათა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გამხდარიყო ჯანდაცვის მომსახურეობა. მიუხედავად ამისა პროგრამის განხორციელებაში შეიმჩნევა მნიშვნელოვანი ხარვეზები, რის გამოც მოსახლეობის ყველაზე დაუცველი ფენისათვის მიუწვდომელი ხდება ზემოთხსენებული სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურეობა. ჩვენს მიერ არსებული სიტუაციის შესწავლა/ანალიზმა შემდეგი პრობლემები გამოკვეთა:

დააკლიკეთ ფოტოზე

ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით 
  • მოსახლეობის უმეტესობამ არ იცის სახელმწიფო პროგრამის პრინციპები, რომელიც ითვალისწინებს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის უფასო სამედინიცო დახმარებით უზრუნველყოფას (რისთვისაც მათ ურიგდებათ სამედიცინო სადაზღვევო პოლისები);
  • ბენეფიციარებს არ აქვთ გაცნობიერებული თუ კონკრეტულად რა დაავადებების მკურნალობას ითვალისწინებს სადაზღვეო პოლისი, რის გამოც სამედიცინო დაწესებულებები ბენეფიციარებს ფულს ახდევინებენ ისეთ მომსახურეობებში (განსაკუთრებით, პაციენტის დიაგნოსტირების დროს) რასაც სახელმწიფო პროგრამა აფინანსებს და შესაბამისად, უფასო უნდა იყოს ბენეფიციართათვის;
  • ექიმთა გარკვეული ნაწილი, ასევე, არ არის ინფორმირებული დაზღვევის პრინციპებზე და ხშირად არასწორ მიმართულებას აძლევენ მათთან მოხვედრილ პროგრამის ბენეფიციარს;
  • სამედიცინო დაწესებულებები ხშირად არასწორად/არასრულყოფილად ავსებენ სათანადო სამედიცინო დოკუმენტაციას, რის გამოც სადაზღვევო კომპანიები დროულად არ ურიცხავენ თანხას, რაც მომავალში პრობლემას უქმნის აღნიშნულ სამედიცინო დაწსებულებაში მისულ სხვა ბენეფიარებს;
  • ქრონიკულ დაავადებებზე ქირურგიული ოპერაციებისთვის არსებული მოცდის ვადა ირღვევა, მკურნალობა გვიანდება, რამაც შეიძლება სერიოზული საფრთხე შეუქმნას ბენფიციარის ჯანმრთელობას და სიცოცხლესაც კი.
  • ბენეფიციართა ნაწილი, რომელიც სრულად ვერ ღებულობს კუთვნილ სამედიცინო მომსახურეობას, უსახსრობის გამო ვერ სარგებლობს პორფესიონალი იურისტის მომსახურეობით;

დააკლიკეთ ფოტოზე

ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით 

ზემოთ აღნიშნულიდან იკვეთება სამი პრობლემა: 1.სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეების არაინფორმირებულობა სადაზღვევო პაკეტებთან დაკავშირებით (მათ არ გააჩნიათ ინფორმაციის მიღების საშუალებები, გარკვეულმა ნაწილმა არ იცის ქართული ენა ) 2. სამედიცინო დაწესებულების ექიმთა ნაწილი ასევე არ არის ინფორმირებული დაზღვევის პრინციპებზე. 3. სადაზღვევო კომპანიები მთელ რიგ შემთხვევებში არ ასრულებენ სადაზღვეო მოთხოვნებს.

დააკლიკეთ ფოტოზე

ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით 

პროექტის ფარგლებში ოფისში ფუნქციონირებას დაიწყებს საკონსულტაციო და იურიდიული დახმარების ჯგუფი (შემდგომში დახმარების ჯგუფი), რომლის შემადგენლობაში იქნება ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში და იურისტი. აღნიშნული ჯგუფი ადგილზე მომსვლელებს გაუწევს კონსულტაციებს მათვის საინტერესო საკითხებზე და საჭიროების შემთხვევაში კი იურიდიულ დახმარებას. (იურიდიული დახმარება შეეხება იმ ბენეფიციარებს, რომლებსაც შესაძლო დავები ექნებათ დასაზღვევო კომპანიებთან და სამედიცინო მომსახურეობის გამწევ ორგანიზაციებთან. იურიდიული დახმარება მოიცავს მათ შორის მოიცავს ადვოკატირების გაწევას სასამართლოში).

დააკლიკეთ ფოტოზე

ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით ა/ო ჯანმრთელი სამყარო :: პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით 

ოფისში ამოქმედება აგრეთვე, ცხელი ხაზი, რომლიც სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის გამოყოფილი იქნება ოპერატორი, რომელიც მისი კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ყველა დაინტერსებულ პირს მიაწვდის ინფორმაციას, ხოლო პრობლემური საკითხების შემთხვევაში დააკავშირებს ოფისში მომუშავე დახმარების ჯგუფის წარმომადგენლებს. ოპერატორი შეავსებს სააღრიცხვო ჟურნალს.

ჩვენი ორგანიზაციის ვებ გვერდზე www.hwngo.org.ge დაიდება ის ნორმატიული აქტები, რომლებიც შეეხება "სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევას".

ასევე, ვებ გვერდზე განთავსდება და რეგულარულად განახლდება საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურების გაწევისას გამოკვეთილი პრობლემები და მათი მოგვარების კონკრეტული მექანიზმები და შედეგები.

პროექტის განხორიელებისას მოპოვებული მასალები შეგროვდება და შეჯამდება ჩვენი პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის მიერ. ამ მონაცეფთა გაანალიზების საფუძველზე დაიგეგმება დისკუსიების მოწყობა. გაიმართება მრგვალი მაგიდები "სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევაში" ჩართული სადაზღვევო კომპანიებისა და იმ სამედიცინო დაწესებულებების მონაწილეობით, რომლებიც ჩართულნი არიან აღნიშნული პროგრამის განხორციელებაში. მრგვალ მაგიდების მუშაობაში მონაწილობას მიიღებენ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. განიხილება ის საკითხები, რომელიც წარმოიშვება პროგრამის განხორციელებისას; კერძოდ, იმ ვალდებულებების დროულ და აუცილებელ შესრულებაზე, რომელიც ხელშეკრულებით აკისრიათ სადაზღვევო კომპანიებსა და სამედიცინო დაწესებულებებს.

პროექტის ბოლოს ჩატარდება სოციოლოგიური გამოკითხვა.

პროექტის დასასრულს, შემუშავდება რეკომენდაციების პაკეტი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის დარღვევების აღმოსაფხვრელად. რეკომენდაციათა პაკეტი წარედგინება სამინისტროს, აგრეთვე, სამედიცინო და სადაზღვევო დაწესებულებებს.

 
Copyright © 2010 არასამთავრობო ორგანიზაცია ”ჯანმრთელი სამყარო” . ყველა უფლება დაცულია კანონით. საიტზე გამოქვეყნებული მასალების ნაწილობრივ ან სრულად გამოყენების შემთხვევაში "hwngo.org.ge"-ს მითითება აუცილებელია. ვებ საიტზე გამოქვეყნებული მასალების შინაარსი შეიძლება არ ემთხვეოდეს ორგანიზაციის პოზიციას.   Developed and Maintained by GeoWebServie.info